Instal·lació energies renovables


Marcas / Principales fabricantes

Instal·lació de solucions amb energies renovables

Empresa autoritzada per la Generalitat de Catalunya.

Economitzi en les seves factures de subministraments d'energia instal·lant un equip d'energia renovable per a l'obtenció d'aigua calenta sanitària o allargui la temporada de bany i millori el seu confort augmentant uns graus la temperatura de l'aigua de la seva piscina.

Martinez Ricart Succesors realitza l'estudi i càlcul de la seva instal·lació tant domestica com a industrial, per optimitzar al màxim el consum energètic així com ajustar el pressupost a les seves necessitats.

Tenim preus competitius i assegurem una instal·lació solament amb materials de primeres marques en equips de enegias renovables i materials. El muntatge es realitza a través de personal altament qualificat tant professional com personalment segons ens avalen els nostres clients a través dels anys.

Extens catàleg d'equips d'energies renovables per a la llar. Treballem amb les millors marques del mercat, garantint així un excel·lent servei post venda i una llarga vida de la instal·lació.: Baxi, Junkers ...

Les nostres solucions són:

 • Aerotermia. La aerotermia és una energia de fonts renovables que treu profit de l'energia continguda en l'aire que ens envolta, per utilitzar-la per produir aigua calenta sanitària i també per a calefacció i climatizar habitatges o espais tancats. L'energia continguda en l'aire de manera natural, en forma de temperatura, està disponible de manera virtualment inesgotable, ja que és capaç de regenerar-se per mitjans naturals (escalfament per l'energia del sol), per la qual cosa la aerotermia es pot considerar com una energia renovable. Utilitzant aquesta energia s'aconsegueix produir calor i aigua calenta de manera menys contaminant, aconseguint-se un estalvi energètic de fins al 75%.
  Aerotermia
 • Híbrid: Aerotermia + caldera gas. Calefacció i aigua calenta assegurats gestionats segons cost de l'energia, vàlid amb qualsevol tipus d'emissor: sòl radiant, radiadors i fancoils. Aigua calenta instantània mitjançant el generador secundari o acumulada.
  Sistema híbrido
 • Solar. Instal·lar col·lectors solars per escalfar l'aigua d'ús sanitari o de la seva piscina és una forma senzilla, econòmica i ecològica de fer-ho. S'estima que, de mitjana, l'aigua calenta d'ús sanitari suposa prop del 25% del consum energètic d'un habitatge i per això constitueix un interessant capítol d'estalvi. El subministrament domèstic d'aigua calenta per obtenir major confort i qualitat de vida precisa d'una temperatura ideal de sortida de l'aigua calenta entre 37ºC i 42ºC. L'aprofitament de l'energia tèrmica del Sol resulta summament eficaç per a l'escalfament de l'aigua sanitària.
  Colector solar
 • Biomassa. La biomassa es presenta com una energia alternativa que assegura un major respecte pel medi ambient enfront dels combustibles tradicionals de gasoil i gas. Una font d'energia renovable derivada de material biològic natural. A la seva disposició estan Estufes de pellets, Calderes de pellets i Calderes de llenya. • Martinez Ricart Succ. compleix amb totes les normatives i lleis aplicables per exercir la seva labor en el sector de les instal·lacions tèrmiques, elèctriques, lampisteria i gas.

 • La nostra màxima prioritat és la satisfacció del client. En Martinez Ricart Succ. totes les nostres actuacions estan dirigides a aconseguir aquest objectiu.

 • Som una empresa propera amb el client, responem a les seves trucades directament, sense servei d'atenció al client aliè. En Martinez Ricart Succ. el nostre tracte és personal i individualitzat amb cada client.

 • Per a Martinez Ricart Succ. la millor manera de cuidar el medi ambient és la instal·lació i manteniment correcte dels equips, reduint el consum d'energia d'un equip, aconseguim reduir les emissions contaminants i al seu torn reduir la factura energètica per al client.

 • Martinez Ricart Succ. es caracteritza per un servei d'alta qualitat a un preu molt competitiu en el sector.