Instal·lació electricitat


Marcas / Principales fabricantes

Instal·lació electricitat

Empresa autoritzada per la Generalitat de Catalunya.

Martinez Ricart Succesors realitza l'estudi i càlcul de la seva instal·lació elèctrica a nivell domèstic, comunitats i industrial, per ajustar el pressupost a les seves necessitats.

Martinez Ricart Succesors realitza l'estudi i càlcul de la seva instal·lació elèctrica a nivell domèstic, comunitats i industrial, per ajustar el pressupost a les seves necessitats.


  • Martinez Ricart Succ. compleix amb totes les normatives i lleis aplicables per exercir la seva labor en el sector de les instal·lacions tèrmiques, elèctriques, lampisteria i gas.

  • La nostra màxima prioritat és la satisfacció del client. En Martinez Ricart Succ. totes les nostres actuacions estan dirigides a aconseguir aquest objectiu.

  • Som una empresa propera amb el client, responem a les seves trucades directament, sense servei d'atenció al client aliè. En Martinez Ricart Succ. el nostre tracte és personal i individualitzat amb cada client.

  • Per a Martinez Ricart Succ. la millor manera de cuidar el medi ambient és la instal·lació i manteniment correcte dels equips, reduint el consum d'energia d'un equip, aconseguim reduir les emissions contaminants i al seu torn reduir la factura energètica per al client.

  • Martinez Ricart Succ. es caracteritza per un servei d'alta qualitat a un preu molt competitiu en el sector.